Intézze ügyeit könnyen, gyorsan elektronikusan!

Elektronikus ügyintézését ügyfélkapus bejelentkezést követően innen indíthatja:  https://ohp-20.asp.lgov.hu

 
Tisztelt Ügyfeleink!
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz tv.) 9. § (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018. január 01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.
 
Az Eüsz Tv. alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018. január 1-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
 
Hivatali, vagy cégkapu használata esetén az alábbi azonosítási adatokat kérjük megadni:
 
HIVATAL RÖVID NEVE: NOSZVAJ17
HIVATAL TELJES NEVE: Noszvaj Községi Önkormányzat
KRID: 140039991
 
*a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában:
gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;
 
Amennyiben Ön nem gazdálkodó szervezet, úgy ügyeit továbbra is intézheti papír alapon, melyhez a nyomtatványokat az Önkormányzat menü Nyomtatványok pontjában találja meg.