A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása 2014. november 25-én megtörtént.

Öt kérelem érkezett, ebből a Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottság 4 fő kérelmét támogatta. Az önkormányzat 5000 Ft/fő/hó összegű támogatást ítélt meg. 1 fő kérelme elutasításra került, mivel az egy főre eső jövedelme meghaladta a rendeletben meghatározott összeghatárt.