Tisztelt noszvaji Választópolgár!

 
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A
népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
 
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben,
amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő
felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási
Irodától.
 
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás
napján a noszvaji lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön vagy Magyarország külképviseletein adhatja le
szavazatát.
 
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe
vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon,
illetve levélben vagy személyesen a Felsőtárkányi Helyi Választási Iroda Noszvaji
Kirendeltségén (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. szám).
 
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár,
meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Felsőtárkányi Helyi Választási Irodához, a
szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek
tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét,
személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a
kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna
iránti kérelem igényelhető a Helyi Választási Irodában, vagy letölthető a valasztas.hu
honlapról.
 
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben
szavazhasson. A kérelmet a Helyi Választási Irodához (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1.
szám) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig. Tájékoztatom Önöket.
hogy Noszvaj községben lévő mindkét szavazókör épülete (IKSZT, Iskola)
akadálymentes.
 
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság
megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén
személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
könyvecske formátumú személyi)
- magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
- magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
- magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél
 
A személyi azonosító igazolására alkalmas:
- személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről
 
A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet
tartalmazza
 
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes
igazolvány valamelyikével igazolható.
 
Noszvaj község szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás
nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája
megtekinthető a Helyi Választási Iroda honlapján (www.noszvaj.hu) oldalon.
 
Noszvaj, 2016. szeptember 22.
Tisztelettel:
Hegyiné Kertész Zsuzsanna
Helyi Választási Iroda
Vezető
 

A szavazóközök kiosztása

 
Az országos népszavazás időpontja: 2016. október 2.
A szavazás 6.00-19.00 óráig tart.
A Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen a lakcíme szerinti
területi besorolású szavazókörben szavazhat.
A lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár átjelentkezéssel a településen kijelölt 002.
számú szavazókörben, az Iskola épületében a Kossuth Lajos út 12. szám alatt szavazhat.
 
A közterületek szavazóköri besorolása az alábbiak szerint alakul:
 
001.számú szavazókör IKSZT épülete 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. szám
A szavazókörbe tartozó területi besorolás:
 
Alkotmány utca teljes közterület
Árpád utca teljes közterület
Balassi Bálint út teljes közterület
Béke út teljes közterület
Cseres utca teljes közterület
Debreceni utca teljes közterület
Gyöngyvirág utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület
II. Rákóczi Ferenc út teljes közterület
Kossuth Lajos út teljes közterület
Kölcsey Ferenc utca teljes közterület
Lépcsős utca teljes közterület
Petőfi utca teljes közterület
Síkfőkút út teljes közterület
Szoboszlói utca teljes közterület
Tölgyes utca teljes közterület
Várhegy utca teljes közterület
Várkút utca teljes közterület
 
002.számú szavazókör Iskola épülete 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos utca 12. szám
A szavazókörbe tartozó területi besorolás:
 
Arany János utca teljes közterület
Bartók Béla utca teljes közterület
Bem utca teljes közterület
Bocskai István utca teljes közterület
Cserépi utca teljes közterület
Deák Ferenc utca teljes közterület
Dobó utca teljes közterület
Dózsa György utca teljes közterület
Gárdonyi utca teljes közterület
Honvéd utca teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Mátyás tér teljes közterület
Sport utca teljes közterület
Széchenyi út teljes közterület
Szomolyai út teljes közterület
Vörösmarty Mihály utca teljes közterület
 
Köszönjük!