Kerti tűzgyújtás!
 
Az OTSZ 225.§(1) bekezdése értelmében tilos belterületen a szabadtéri égetés, kivéve ha azt más jogszabály megengedi.
 
Az Önkormányzat  rendelete alapján csak 
 
2017.10.01 és 2018.04.30 közötti időszakban
 
hétfői és csütörtöki
 
napokon lehet avar és kerti hulladék égetését végezni.
 
Ha belterületen engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő helyen vagy időpontban történik a tűzgyújtás, akkor a tűzvédelmi hatóság (Katasztrófavédelem) bírságot szabhat ki 20.000-60.000 Ft-ig terjedően.
Külterületen ez az összeg 200.000-3.000.000 Ft-ig terjed.
 
Köszönjük!