Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között

 Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok: 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya). 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás: a) óvodai szakvélemény, b) járási szakértői bizottság szakértői véleménye, c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el.