Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 11. foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

KIRA rendszerben lévő, foglalkoztatással, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az ASP rendszerben az IVK, KATI, KASZPER modulok kezelése, teljeskörű használata. (ingatlanvagyon-kataszter, TE nyilvántartás) A költségvetés, beszámoló, adatszolgáltatások elkészítésében való részvétel.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Noszvaj Községi Önkormányzat 1/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről, és a Cafetéria Szabályzat az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, társadalombiztosítási ügyintéző,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         45/2012. (III.20.) Kormányrendeletben meghatározott tartalmú önéletrajz, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Károlyné nyújt, a 36/463-055/5 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége címére történő megküldésével (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZ/841-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. március 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidő.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.