Noszvaj Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3325 Noszvaj, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátása. A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó, ápoló ,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Károlyné nyújt, a 36/463-055/5 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Noszvaj Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZ/2008-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokról Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 2.