Tisztelt Lakosok!

A koronavírussal kapcsolatosan megtett Kormány általi intézkedésekhez kapcsolódóan Noszvaj Községi Önkormányzat a településen működő intézmények vezetőivel történt egyeztetést követően 2020. március 16. napjától a lentebb részletezett intézkedéseket vezeti be. (Minden intézmény részletes tájékoztatót biztosít a követendő szabályokról, eljárásrendről.)

 Noszvaji Cseperedő Óvoda:

Kérjük, hogy az óvodás gyermekek 2020. március 16. napjától maradjanak otthon. A hiányzás automatikusan igazoltnak tekintendő. A gyermekek további felügyeletét kizárólag azon szülők számára áll módunkban felajánlani, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos közfeladatok és közellátás biztosításához. A felügyeletet csak akkor tudjuk vállalni, ha a feltételek mindkét szülő esetében fennállnak.

Idősek segítése:

Fokozottan figyelnünk kell az idősekre! Az idősek CSAK otthon tartózkodjanak, a házukon kívüli emberekkel ne találkozzanak. Ne menjenek közösségbe, ne menjenek vásárolni, buszon semmiképpen se utazzanak.

Kérjük a hozzátartozókat-szomszédokat, hogy elsősorban ők segítsék az időseket a mindennapokban!

Amennyiben a 60 év fölötti érintett személynek nincs helyi rokona vagy segítsége, és a bevásárlást, a gyógyszerek beszerzését nem tudja megoldani, úgy az önkormányzat segítséget nyújt részére.

Kérjük, hogy amennyiben erre irányuló kérésük van, azt az alábbi telefonszámon jelezzék a hét folyamán Pászti Ildikónál: 06 36/463-055 /3-as mellék.

Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltsége:

Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus ügyintézés mellett döntsenek, vagy papír alapú irataikat dobják be a hivatali postaládába. A személyes ügyfélfogadás szünetel.

Rendezvények, közösségi terek, könyvtár, IKSZT:

Noszvaj Községi Önkormányzat és a településen működő intézmények, szervezetek nem tartanak rendezvényeket 2020.06.01-ig. A könyvtár zárva tart. Az IKSZT zárva tart.

Jelen intézkedések visszavonásig érvényesek.

A továbbiakban az önkormányzat a www.noszvaj.hu oldalán, Facebook oldalán történő tájékoztatók közzétételével, valamint ezek házhoz történő juttatásával segíti elő a lakosok tájékoztatását.

Kérjük, higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével kialakult helyzetet. Mindent megteszünk Noszvaj lakosainak biztonságáért!

A koronavírussal kapcsolatban a www.koronavirus.gov.hu oldalon hiteles információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén.

Kelt: Noszvaj, 2020.03.16.

Tisztelettel:                                                                                                                                                                                    Szabó Péter, polgármester