Intézze ügyeit könnyen, gyorsan elektronikusan!

Elektronikus ügyintézését ügyfélkapus bejelentkezést követően innen indíthatja:  https://ohp-20.asp.lgov.hu
 

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően ( 2021.01.01-től) az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.
Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz tv.) 9. § (1) aa) pontja alapján a gazdálkodó szervezetek* számára 2018. január 01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.
 
Az Eüsz Tv. alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018. január 1-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.
 
Hivatali, vagy cégkapu használata esetén az alábbi azonosítási adatokat kérjük megadni:
 
HIVATAL RÖVID NEVE: NOSZVAJ17
HIVATAL TELJES NEVE: Noszvaj Községi Önkormányzat
KRID: 140039991
 
*a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában:
gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;
 
Tájékoztató az önkormányzati Hivatali portálon történő elektronikus ügyintézéshez
 
Amennyiben Ön nem gazdálkodó szervezet, úgy ügyeit továbbra is intézheti papír alapon, melyhez a nyomtatványokat az alábbiakban találja meg:

Adóügyek

Idegenforgalmi adó
 

 

Bankszámlaszámok:

  • Magánszemélyek kommunális adója: 62800259-11022224
  • Gépjárműadó: 62800259-11022327
  • Helyi iparűzési adó: 62800259-11022255
  • Idegenforgalmi adó: 62800259-11022231
  • Építményadó: 62800259-11022341
  • Késedelmi pótlék: 62800259-11022279

 

 

Hagyatéki ügyek

 

 

Kereskedelmi ügyek

 

Alkalmazott jogszabályok:

 

Szálláshelyek ügyei 

 

Kereskedelmi szálláshelyek:

Nem üzleti célú szálláshelyek:

 

Alkalmazott jogszabályok:

 
 
 

Ebtartás

Kérem, a Noszvaj közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, amennyiben még nem tették meg, hogy az alábbi linken letölthető „Eb-összeíró adatlapot” kitölteni és a megjelölt lehetőségekkel élve azt a Hivatalba eljuttatni szíveskedjen.

Bővebben

 

 

Birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálata

A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.
2016. január 1-jétől a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikus úton is lehet kérni, amelyet a közigazgatási szerv által közzétett nyomtatványon kell benyújtani.
A birtokvédelmi határozatok bírósági felülvizsgálatához nyomtatványkitöltő program szükséges, amely az alábbi helyről tölthető le: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
 
A bírósági felülvizsgálathoz szükséges nyomtatvány az alábbi helyről tölthető le:  http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok
 
Azonosító: V-P-12-01-01
Cím: Polgári keresetlevélhez tartozó nyomtatvány