Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Családgondozás, gyermekvédelem

Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
3324 Felsőtárkány, Rákóczi u. 53. szám
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00– 10:00; 13:00 – 15:00
Kedd, szerda, csütörtök:8:00-10:00
 
3325 Noszvaj, Kossuth u. 1.
Péntek: Noszvaj:8:00 – 10:00
Tel: 06-70/683-3100
E-mail: gyermekvedelem@felsotarkany.hu
Béresné Erdélyi Krisztina – intézményvezető, családsegítő 

A család-és gyermekjóléti szolgálat:
A család- és gyermekjóléti szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
 
Szolgáltatások köre
A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.
A család-és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében tájékoztatja a szülőt, illetve –ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével.
Egyéb:
Információ közvetítés
Ügyintézés segítése
Életvezetési tanácsadás
Konfliktuskezelés
Hozzáférést biztosít a család- és gyermekjóléti központnál igénybe vehető szolgáltatásokhoz, úgymint:
  • kapcsolattartási ügyelet
  • jogi tanácsadás
  • pszichológiai tanácsadás
A család és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, s minden a településeken bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen itt tartózkodó lakos számára hozzáférhető.
Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki ha:
  • a kiskorú családtagjának ellátása családsegítés keretében indult és
  • a kiskorú érdeke- a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül- e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítható.
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja:
  • személyesen, családlátogatás formájában vagy a szolgálat irodájában
  • telefonon: ügyintézések alkalmával, időpont egyeztetés miatt,
  • írásban: sikertelen családlátogatás alkalmával értesítés.
A család gondozása a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése. A családgondozás a kliens/család egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott együttműködési megállapodás és cselekvési terv alapján történik. A kliens otthonában, családlátogatás alkalmával, és a személyes találkozáskor.
 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Telefonos Ügyelete hívható az Egri Járás területéről:
Hétköznap hétfő-csütörtök 17:00 – 08:00-ig
Hétvégén péntek 16:00-től hétfő 08:00-ig
A 06-80/ 630-113-as zöld számon. (a hívás ingyenes)
 
Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:
Dr. Liszkay Mónika Tel.: 06 30/682-7189
Levélcím: 3300 Eger, Dobó István tér 6/A.
E-mail: monika.liszkay@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra: péntek 10.00.-12.00.
Helyszíne: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Eger, Dobó István tér 6/A. illetve személyes megkeresés alapján, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban, hivatalos helyen.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
Az intézményben a területileg illetékes ellátott jogi képviselő:
Galyasné Dósa Katalin Tel.: 06 20/489-9654
Levélcím: 3391 Füzesabony, Pf:65
E-mail: katalin.galyasne@ijb.emmi.gov.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTT JOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/620-055
 
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
06-80/20-55-20 (ingyenesen hívható a nap 24 órájában)
Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szolgáltatásának elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. A Telefonszolgálat állandó elérhetőséget kíván biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek a nap minden órájában, az ország egész területén és külföldön, rendelkezésre kíván állni mindenki számára, akinek szüksége van rá. E-mail: okit@csbo.hu

 
Kapcsolat
Telefonszám:  06 (36) 463-055
E-mail:               hivatal@noszvaj.hu  

Településünk megközelíthető:
Noszvajt legegyszerűbben az M3-as autópályáról Mezőkövesdnél kihajtva Szomolyán keresztül közelíthetjük meg Budapest vagy Miskolc felől is. Autóbusszal egri átszállással érkezhetnek a faluba.
Noszvaj