Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Házi segítségnyújtás, szociális étkezés

Házi segítségnyújtás

 A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak az időskorú gondozottaknak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:
 1. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését az önálló életvitel fenntartásához,
 2. az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Főbb szolgáltatások:
 • bevásárlás,
 • gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,
 • mentális gondozás,
 • szociális ügyintézés,
 • segítségnyújtás a háztartási munkában,
 • étkeztetés,
 • segítségnyújtás a tisztálkodásban,
 • kísérés,
 • alapápolási tevékenységek.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Igénybevételéhez jogszabályban meghatározott írásbeli kérelmet és annak kötelező mellékleteit kell a Hivatalhoz benyújtani, melyek innen letölthetők:
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet a szakértő a kérelmező otthonában végez el. A házi segítségnyújtás térítésmentes.
 
Szociális étkeztetés

Az Sztv. 62. §-ában szabályozott étkeztetésről az önkormányzat szociális étkeztetési szolgáltatás működtetésével gondoskodik, munkanapokon, hétfőtől - péntekig tartó időszakban egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az önkormányzat Noszvaj közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja a szociális étkeztetést azoknak, akik:
 • időskorúak (akik a 65. életévüket betöltötték), vagy
 • egészségi állapotuk miatt rászorulók,
 • fogyatékkal élő személyek,
 • pszichiátriai betegek.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője jogszabályban meghatározott, mellékletekkel ellátott írásbeli kérelmére történik.

E kitöltendő kérelem és annak mellékletei innen tölthetők le:
Az étkeztetést házhoz szállítással vagy személyes elvitellel lehet igényelni.
Az étel házhoz szállításához szükséges 2 db csere ételhordó biztosítása, melynek tisztántartásáról az ellátott köteles gondoskodni.

A szociális étkeztetés után fizetendő térítési díjat havonta tárgyhónapot követő hónap 20-ig kell megfizetni. Az Önkormányzat által támogatott kedvezményes térítési díj összege jelenleg  500.- Ft/adag.

Étkezés lemondására csak különösen indokolt esetben van lehetőség, az azt megelőző nap 16 óráig. Kórházba, más intézménybe kerülés során azonnal kérjük jelezni a lemondást, más hozzátartozó nem veheti azt igénybe. Amennyiben nem történik meg időben a lemondás, a kérdéses napokra teljes összegű térítési díj fizetendő.

Gondozói elérhetőség:
Laurencsik Adrienn
Csathó-Magyar Szilvia
3325 Noszvaj, Kossuth Lajos út 1.
36/463-006
szocialis@noszvaj.hu
Kapcsolat
Telefonszám:  06 (36) 463-055
E-mail:               hivatal@noszvaj.hu  

Településünk megközelíthető:
Noszvajt legegyszerűbben az M3-as autópályáról Mezőkövesdnél kihajtva Szomolyán keresztül közelíthetjük meg Budapest vagy Miskolc felől is. Autóbusszal egri átszállással érkezhetnek a faluba.
Noszvaj